Người phụ trách: NGUYỄN VĂN THÀNH
Thôn Hiệp Lực, An Khê, Quỳnh Phụ, Thái bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m