Người phụ trách: Nguyễn Quang
237 Thống Nhất, Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Ninh Thuận

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m