Người phụ trách: Nìm Lỷ Sầu
Số 747, đường Sông Thao-Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m