Người phụ trách: Phạm Thị Minh Phương
493/148/29, KP 6, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m