Người phụ trách: Trần Thị Vân
Thửa đất số 279, Tờ bản đồ số 11, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m