Người phụ trách: Trần Thị Mạnh
Thửa đất số 22, Tờ bản đồ số 32, tổ 5 khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m