Người phụ trách: TRẦN QUÝ BA
Đường Trần Đình Châu, thôn Gia Chiểu II, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định., Bình Định

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m