Người phụ trách: Tạ Hòa An
Số 11 Phan Chu Trinh, khóm 1, phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m