Người phụ trách: Phan Thị Tuyến
Chợ Hóc, Bà Thức, kios 26 K2, khu phố 11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m