Người phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Dân
KP2, P.Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, PY, Phú Yên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m