Người phụ trách: Phạm Thị Hương
Thửa đất số 1029, Tờ bản đồ số 34, Tổ 3, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m