Người phụ trách: Ngô Đình Hiên
Chợ Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, PY, Phú Yên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m