Người phụ trách: Lê Quang Minh
217 Ngô Gia Tự, P.Phú Đông, TP Tuy Hòa, PY, Phú Yên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m