Người phụ trách: Nguyễn Thị Trúc Ly
KP. Lệ Uyên Đông, P.Xuân Yên, TX. Sông Cầu, PY, Phú Yên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m