Người phụ trách: Triệu HớnCao
Số 202, Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m