Người phụ trách: Trần XunhHúa
Khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Sóc Trăng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m