Người phụ trách: PHẠM VĂN TUYÊN
Thôn 5 xã Quảng Chính huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m