Người phụ trách: BÙI KIM NGUYÊN
Ki ốt số 21 + 22 chợ Trung Tâm Cẩm Phả - P.Cẩm Trung TP.Cẩm Phả Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m