Người phụ trách: Võ Thành Danh
Đường cây Dúi, thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Khánh Hoà

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m