Người phụ trách: Nguyễn Thị Hương
2C/5A đường ĐT 743, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m