Người phụ trách: Lâm Diệu Hưng
62 Phạm Phú Thứ, Phường 3, Quận 6, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m