Người phụ trách: TRẦN THỊ LEN
Ki ốt số 26 chợ Cẩm Đông, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m