Người phụ trách: Nguyễn Ngọc Giàu
427 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m