Người phụ trách: Quách Xiến Thái
94 Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m