Người phụ trách: Đặng Văn Thành
1397 Đường 3 Tháng 2, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m