Người phụ trách: Mạc Thị Thùy Hương
233 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m