Người phụ trách: Võ Văn Phúc
Ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m