Người phụ trách: Nguyễn Thị Huyền
Số 50, Quốc lộ 1K, khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m