Người phụ trách: Nguyễn Thị Hiệp
191/7A Cao Xuân Dục, Phường 12, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m