Người phụ trách: Vũ Thị Thu Hiền
Kiốt số 1, B13/24 khu phố Bình Thuận 2, phường thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m