Người phụ trách: Võ Thị Ngọc Trầm
Số 446D/8 tổ 8 khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m