Người phụ trách: Hà Thị Thu Hiền
Ki ốt số 2, C6/5, 30/4 khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m