Người phụ trách: Võ Ngọc Hoan
Số 65, đường XC7, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m