Người phụ trách: Phạm Thị Thơm
Thửa đất số 647, tờ bản đồ số 04, tổ 2b, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m