Người phụ trách: Nguyễn Thị Xuân
Thửa đất số 859, tờ bản đồ số 38, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m