Người phụ trách: Phạm Thị Kim Tuyến
Thửa đất số 2134, tờ bản đồ 21, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m