Người phụ trách: Trần Hồng Phi Yến
Thửa đất số 5009, tờ bản đồ số 58, đường DB8, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m