Người phụ trách: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Kiốt số 2, 13/3 Tổ 13, khu phố Đồng An 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m