Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Kiốt số 1, 114/1 Tổ 10, khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m