Người phụ trách: Nguyễn Thành Nga
Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên, Phú Yên

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m