Người phụ trách: Bùi Quốc Hưng
Thửa đất số 1034 - tờ bản đồ số 05-2, Hồ Văn Cống, khu 8, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m