Người phụ trách: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Ô 16 lô PM đường N12, khu 1 phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m