Người phụ trách: Phạm Anh Thi
Thuê thửa đất số 4296, tờ bản đồ số 26, đường DL 14, khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m