Người phụ trách: ĐỔ QUANG VỤ
Ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà mau, Cà Mau

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m