Người phụ trách: PHAN THỊ ĐÀNG
Khóm 7, TT/ Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Cà Mau

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m