Người phụ trách: Huỳnh Ngọc Trâm
Đất thuê của ông Nguyễn Văn Hảo, Thửa đất số 183, tờ bản đồ số 67, đường DH1 khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m