Người phụ trách: Nguyễn Thị Ngọc
Ô 01 - Lô B2B đường số 17, khu 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m