Người phụ trách: Nguyễn Thị Hương Sen
Quốc lộ 13 khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m