Người phụ trách: Nguyễn Văn Vàng
Thửa đất số 345, tờ bản đồ số 27, tổ 10 khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m