Người phụ trách: LÊ VĂN THỌ
Xóm 12, thôn Phúc Hạ, Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m